#25 – Auto z windą. O co należy zadbać przy organizacji transportu tego rodzaju samochodem?

Rozładunek i załadunek samochodem z windą transport drogowy

#25 – Auto z windą. O co należy zadbać przy organizacji transportu tego rodzaju samochodem?

Zleceniodawcy, dając zlecenie transportowe lub spedycyjne na dostawę samochodem z windą, najczęściej oczekują, aby poza samym przewozem, zaopiekować także proces załadunku i/lub rozładunku.

 

Niekiedy nie jest to wyrażone wprost i przybiera zapis „WYMAGANE AUTO Z WINDĄ”.

 

Natomiast spedytor, działając w tej samej intencji, przekazuje zlecenie przewoźnikowi, często powielając ten sam zapis.

 

A bez doprecyzowania, o co tak naprawdę chodzi, można się narazić na dość drogą lekcję, gdy podczas załadunku czy też rozładunku dojdzie do uszkodzenia.

 

Prawdopodobnie zostanie z kosztem uszkodzenia do pokrycia, bez możliwości skierowania regresu do przewoźnika.

 

W dzisiejszym odcinku krok po kroku opiszę przebieg wydarzeń, który może do tego doprowadzić. 

 

Będzie to też doskonały pretekst do tego, aby poruszyć poniższe zagadnienia:

 

  1. Jaka jest odpowiedzialność przewoźnika w zakresie załadunku i rozładunku na gruncie Konwencji CMR oraz prawa krajowego (Ustawa Prawo Przewozowe)?
  1. Jaka jest powszechna praktyka w zakresie podziału obowiązków pomiędzy załadowcę, przewoźnika i odbiorcę, przy załadunku i rozładunku?
  1. Co powinna zawierać polisa OCP, aby chronić nasze i naszego klienta interesy?
  1. Jakimi argumentami dysponuje zleceniodawca, a jakimi spedytor, w obliczu potencjalnego sporu sądowego?
  1. O jakie inne, poza tymi formalnymi, praktyczne aspekty organizacji dostawy samochodem z windą należy zadbać?
  1. Dlaczego przewoźników często interesuje to, czy winda jest potrzebna na załadunku, czy rozładunku? Jaką to robi różnicę?

Dlatego jeżeli wśród twoich zleceń zdarzają się takie, które wymagają użycia samochodów z windą, to ten odcinek może się okazać szczególnie przydatny.

 

I nie zamykam się tu tylko na spedytorów drogowych.

 

Spedytorzy overseas (morski, lotniczy, kolejowy) organizujący dowozy i odwozy drobnicy lub przesyłek lotniczych, dosyć często spotykają się z tymi wymaganiami. Czyli koniecznością zorganizowania samochodu z windą.

 

###

 

POBIERZ BEZPŁATNIE e-book „Incoterms ® 2020 dla Spedytorów”. Są to „incotermsy” opisane nie tylko z perspektywy stron kontraktu handlowego, ale też samych spedytorów i wykonywanych przez nich działań. 

 

POBIERZ TU: https://incoterms.profesjonalnyspedytor.pl/

 

 

 

#ProfesjonalnySpedytor #AutoZwindą #KonwencjaCMR #UstawaPrawoPrzewozowe #OCP #OCS #SpedycjaDrogowa #SpedycjaMorska #SpedycjaLotnicza #SpedycjaKolejowa

Słuchaj jak Ci wygodnie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.