#31 – Opóźnienie w dostawie. Odpowiedzialność przewoźnika drogowego.

Dziś ponownie zajmę się odpowiedzialnością przewoźnika drogowego. Będzie to jednak odpowiedzialność w dużo bardziej dyskusyjnym i powodującym więcej emocji zagadnieniu – czyli w opóźnieniu dostawy. Ten odcinek kieruję do samych spedytorów drogowych, aby wiedzieli w jakich ramach się poruszają. Do kierowników spedycji drogowych i managerów wpływających na kształt procesów operacyjnych,...