#39 – System wynagrodzeń w spedycji międzynarodowej

Okładka podcastu Wynagrodzenie w spedycji międzynarodowej

Wynagrodzenie w spedycji: podstawy systemu motywacyjnego

Wynagrodzenie w spedycji znacznie wpływa na poziom zaangażowania spedytorów i ich efektywność w pracy. A w tej branży system wynagrodzeń oparty jest często o wynagrodzenie podstawowe i system motywacyjny. A tu warto wiedzieć, że premia i prowizja to dwa różne pojęcia, a wybór między nimi zależy przede wszystkim od charakteru pracy i celów, jakie mamy postawione. Z artykułu dowiesz się, co oznaczają te pojęcia, jakie są ich wady i zalety, a także jakie systemy premiowe i prowizyjne funkcjonują na rynku.

Wynagrodzenie w spedycji – hierarchia pensji oraz systemy premiowe i prowizyjne

Na rynku można zaobserwować taką tendencję, że wyższe podstawy oferowane są w większych, bardziej rozpoznawalnych spedycjach, podczas gdy mniejsze spedycje konkurują na polu lepszych systemów premiowo-prowizyjnych.

Ogólna hierarchia pensji podstawowych w zależności od gałęzi transportu przedstawia się następująco: najniższa podstawa to spedycja drogowa, następnie kolejowa, morska oraz lotnicza. Trzeba jednak pamiętać, że w spedycji drogowej dosyć często występuje również działka sprzedażowa, a to może być niezłym uatrakcyjnieniem pensji, o które raczej ciężko w overseas.

Wynagrodzenie w spedycji – jakie są różnice między premią a prowizją w systemach motywacyjnych?

Warto pamiętać, że premia i prowizja to dwa różne pojęcia. Premia to stała kwota, która jest przyznawana za osiągnięcie określonych celów, wskaźników czy za wykonywanie określonych zadań. Natomiast prowizja to procentowa wartość udziału w wartości sprzedaży lub wykonanych usług. Oznacza to, że prowizja jest uzależniona od osiąganych wyników.

O wyborze między premią a prowizją decyduje przede wszystkim charakter pracy i celów, jakie chcemy osiągnąć. Jeśli praca polega na wykonywaniu określonych zadań lub osiąganiu wyznaczonych celów, to premia będzie bardziej odpowiednim rozwiązaniem. W przypadku pracy, która polega na sprzedaży lub wykonaniu usług, prowizja będzie lepszą opcją, ponieważ motywuje pracownika do osiągania jak najwyższych wyników.

Warto również zwrócić uwagę na to, że system motywacyjny oparty na prowizji może prowadzić do konkurencji między pracownikami, co może wpłynąć negatywnie na atmosferę w zespole. Dlatego warto ustalić przejrzyste zasady przyznawania prowizji oraz pamiętać o równowadze między wynagrodzeniem podstawowym a składnikami motywacyjnymi.

Premia z podłogą i sufitem, a wynagrodzenie w spedycji

Pierwszym podziałem premii jest podział na premię z podłogą i bez podłogi. Premia z podłogą jest naliczana od pewnego minimum, które jest powiązane z określonym wskaźnikiem, np. ilością zrealizowanych zleceń, wartością sprzedaży lub marżą. Taka premia może być motywująca, ponieważ jasno określa, jakie cele należy osiągnąć, aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie.

Premia bez podłogi, z kolei, nie ma określonego minimum, co może prowadzić do niejasności i nieporozumień, szczególnie w dłuższej perspektywie. Dlatego warto zastanowić się, czy taki rodzaj premii jest dla nas korzystny.

Kolejnym podziałem premii jest podział na premię z sufitem i bez sufitu. Premia z sufitem ma określoną maksymalną wartość, której nie można przekroczyć, co z kolei może być motywujące, ponieważ określa maksymalną wartość dodatkowego wynagrodzenia, jakie możemy otrzymać.

Premia bez sufitu, z kolei, nie ma ograniczenia kwotowego, co może być korzystne, ale może też prowadzić do sytuacji, w których pracownicy oczekują coraz wyższych kwot i są rozczarowani, jeśli nie otrzymują oczekiwanej premii.

Wynagrodzenie w spedycji – prowizje i wskaźniki prowizyjne

Pierwszym krokiem do zrozumienia prowizji jest określenie, od jakiego wskaźnika finansowego jest liczona. Może to być obrotu lub marży. W przypadku obrotów, wskaźniki prowizyjne są zazwyczaj niższe, ponieważ baza obrotów jest dużo wyższa niż marża. W przypadku marży, wskaźnik procentowy będzie wyższy, ponieważ odnosi się do kosztów usługi spedycji, a nie całkowitej sprzedaży.

Kolejnym ważnym aspektem są rodzaje prowizji. Możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje: liniową, podatkową i progresywną. W przypadku prowizji liniowej obowiązuje stały wskaźnik procentowy. Natomiast prowizja podatkowa i progresywna wprowadzają progi, które wpływają na wysokość wskaźnika procentowego.

W przypadku prowizji podatkowej, po przekroczeniu progu, wskaźnik procentowy zaczyna obowiązywać tylko na kwotę powyżej progu. Natomiast w przypadku prowizji progresywnej, całość wyniku jest przemnażana przez wskaźnik procentowy po przekroczeniu progu. Oba systemy mają swoje zalety i wady, jednak prowizja progresywna jest zazwyczaj bardziej korzystna dla klientów.

Cykle rozliczenia prowizji w spedycji

W spedycji cykle rozliczania prowizji są zwykle miesięczne, ale czasami mogą występować różnego rodzaju przesunięcia. Wynika to z faktu, że moment zamknięcia sprzedaży, realizacji zlecenia i spływu środków od klienta, są często różne.

W branży spedycyjnej zlecenie sprzedane dzisiaj, za tydzień może zostać anulowane lub trzeba będzie dochodzić płatności przez kilka miesięcy. Dlatego czasami prowizje są rozliczane po dacie zakończenia zlecenia lub skrajnie po dacie spływu środków.

Premie czy prowizje – co stosować w spedycji?

Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, bo zależności od zakresu działań spedytora, jedna z tych form premiowania może mieć większe zastawanie niż druga.

W przypadku działów operacyjnych, gdzie działania są mierzone wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi, zwykle stosuje się system premiowy. Natomiast w przypadku działów sprzedażowych, gdzie spedytorzy angażują się w akwizycję nowych klientów i zwiększanie obrotów, zastosowanie prowizji jest bardziej naturalne.

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby oba systemy były stosowane jednocześnie. Wówczas wskaźniki ilościowe i jakościowe będą rozliczane za pomocą premii, a działania sprzedażowe za pomocą prowizji.

Zgrzyty o wynagrodzenie w spedycji

Zwykle premie są związane z rozliczeniem wskaźników ilościowych, co dotyczy działów operacyjnych, podczas gdy prowizje są związane z rozliczeniem wskaźników finansowych, co dotyczy działów sprzedaży.

Przeczytaj także: 5 typowych przyczyn konfliktów pomiędzy handlowcami i sprzedających spedytorami

Jednakże, gdy handlowiec sprzeda zlecenie na określonym poziomie marżowym, a spedytor na etapie organizacji nie będzie przestrzegał ustalonych kosztów, może to prowadzić do zgrzytów. W takiej sytuacji ważna jest komunikacja pomiędzy spedytorem a handlowcem, aby spedytor mógł wyjaśnić sytuację i przyczyny wyższych kosztów niż założone w ofercie.

Możliwym rozwiązaniem może być współdzielenie marży między handlowcem a spedytorem, aby spedytor miał również interes w utrzymaniu odpowiedniej marży. Jednakże, w przypadku takiego rozwiązania, można wchodzić w dyskusję na temat sposobu podziału prowizji.

Na zakończenie

Podsumowując, wynagrodzenie w spedycji może przyjmować różne formy i zależy od wielu czynników.

W większych, bardziej rozpoznawalnych spedycjach można oczekiwać wyższych podstawowych pensji, podczas gdy mniejsze firmy konkurują lepszymi systemami premiowo-prowizyjnymi. Wybór między premią a prowizją zależy od charakteru pracy i celów, jakie chcemy osiągnąć.

Ważne jest także ustalenie jasnych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia i utrzymanie równowagi między wynagrodzeniem podstawowym a składnikami motywacyjnymi.

No i pamiętajmy, że premie i prowizje to dwa różne pojęcia i każde z nich ma swoje wady i zalety, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o sposobie wynagradzania.Wyna

POBIERZ MATERIAŁY DODATKOWE

Incoterms 2020 okładka e-book Profesjonalny Spedytor

POBIERZ E-BOOK

Najbardziej wyczerpujące opracowanie INCOTERMS ® 2020, przygotowane przede wszystkim z myślą o spedytorach.

Zawiera czytelne schematy z dodatkowymi oznaczeniami i objaśnieniami.

Do każdej z formuł dołączona jest tabela szczegółowego podziału kosztów.

POBIERZ

MASZ APLIKACJĘ PODCASTOWĄ?

Słuchaj jak Ci wygodnie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.