#22 – Jeden zespół do obsługi morskiej i kolejowej. Na co się przygotować?

Jeden zespół morsko-kolejowy spedycja kolejowa spedycja morska

Przez wiele lat, aż do czasu wybuchu pandemii – transport kolejowy na nowym jedwabnym szlaku i transport morski, były traktowane jako dwa osobne byty. Ja przynajmniej miałem takie wrażenie.

Przejawiało się to zwłaszcza w podziale na specjalizacje spedytorów – albo morską, albo kolejową. Oczywiście występowały spedycje i role w organizacji, które łączyły zadania multigałęziowe.

Jednak nagłe zmiany w zapotrzebowaniu na różne gałęzie transportu, od czasy wybuchu pandemii są bardzo gwałtowne. A to powoduje po stronie firm spedycyjny, przewymiarowanie zasobów operacyjnych w jednej gałęzi i niedowymiarowanie innej.

Przekładać się to może na chęć wyrównania obłożenia pracą spedytorów, niezależnie od trendu wzrostowego jednej z gałęzi. A to może powodować stopniowe odchodzenie od specjalizacji gałęziowej, w stronę łączenia kilku gałęzi w postaci jednego spedytora.

I mam wrażenie, że to już się dzieje. Widać to chociażby w publikowanych ogłoszeniach o pracę. Coraz częściej poszukiwani są spedytorzy kilku gałęziowi (np. morsko-kolejowi), albo jako członkowie konkretnego zespołu, z zadaniami wspierania innej gałęzi transportu.

Ta zmiana wydaje się być nieunikniona. A koncepcja opracowania i wdrożenia tej zmiany spadnie najprawdopodobniej na managerów poszczególnych gałęzi.  

Dlatego jeżeli się spodziewasz lub wręcz już dostałeś od szefostwa zadanie opracowania koncepcji obsługi zleceń spedycji morskiej i kolejowej przez jeden zespół, to ten odcinek jest dla Ciebie. Przedstawię obszary wspólne i różnice, tak aby było wiadomo nad czym pracować.

Z odcinka dowiesz się:

 1. Jak dynamika zmian na rynku spedycyjnym może wpływać na strategię zatrudnienia?
 2. Czy praca z agentem w zakresie spedycji morskiej i kolejowej jest taka sama?
 3. Jakie są różnice w procesie przygotowywania ofert morskiej i kolejowej?
 4. Jaka jest różnica pomiędzy omawianymi gałęziami w zakresie przelicznika waga-miara?
 5. Jak na pracę spedytora wpływa sam czas dostawy?
 6. Jakie dokumenty wykorzystywane są przy przewozach morskich i kolejowych?
 7. Jakie są różnice na etapie odprawy celnej i samego odwozu?

Powiązane odcinki:

#7 – Agent. podstawa obsługi overseas

#8 – Własne biuro vs agent zewnętrzny

#20 – FCA. Najbardziej niedoceniana formuła Incoterms

 

 

E-book „Incoterms ® 2020 dla Spedytorów do pobrania BEZPŁATNIE pod linkiem: https://incoterms.profesjonalnyspedytor.pl/

Tagi:

#SpedycjaMorska #SpedycjaKolejowa #Agent #OperatorDrobnicowyLCL #FCL #LCL #TransitTime

POBIERZ MATERIAŁY DODATKOWE

Spedycja Morska okładka e-book Profesjonalny Spedytor

POBIERZ E-BOOK

Kompedium wiedzy spedytorów morskich, zawierające kilkadziesiąt zagadnień frachtu oceanicznego.

 • Opis najważniejszych skrótów frachtu morskiego
 • Konstrukcje stawek morskich
 • Czytelne schematy 3D
 • Wskazówki i komentarze praktyka

POBIERZ

MASZ APLIKACJĘ PODCASTOWĄ?

Słuchaj jak Ci wygodnie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.